ร่วมงานกับเรา

banner

iOS / Android Developer (Senior/Junior)

รับสมัครพนักงานประจำ

เงินเดือน: 15,000-40,000 ตามประสบการณ์การทำงานและความสามารถ

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับใดก็ได้ เราไม่สนใจวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์การทำงาน 1-3ปี ด้าน Mobile application (iOS หรือ Android)
- มีความรู้ในภาษา Swift, Objective-c, Java หรือ Kotlin (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
- ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด

Marketing / Digital Marketing

รับสมัครพนักงานประจำ
คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับใดก็ได้ เราไม่สนใจวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-3ปี
- มีประสบการณ์ Digital Marketing, Facebook Marketing, Adsword, Social Media, SEO, สื่อโฆษณา, หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
- ชอบคิด ชอบลงมือทำ (ที่นี่เปิดโอกาสให้คิดเต็มที่ ทุกไอเดียสามารถเป็นไปได้)
- ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติม(ถ้ามีได้จะดีมาก):
- มีความรู้เรื่อง computer graphic บ้าง (Photoshop, Illustrator)

banner
banner

Graphic Design

รับสมัครพนักงานประจำ
คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับใดก็ได้ เราไม่สนใจวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-3ปี
- มีประสบการณ์ ในงานออกแบบทั่ว, computer graphic(Photoshop, Illustrator)
- มีประสบการณ์ ในงานออกแบบเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นมือถือ, UI/UX
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติม(ถ้ามีได้จะดีมาก):
- สามารถออกแบบตัวการ์ตูน หรือวาดการ์ตูนได้